HOME    ZÁMEK OPOČNO


 

 

 

 

Úvodní stránka 

Turistické informace
    Prohlídka expozice
    Návštěvní doba
    Vstupné
    Mapy a plánky
 
Zámecké sbírky
    Obrazárna
    Bosch
    Knihovna
    Etnografie
    Zbraně

Historie
    Historický vývoj
    Přehled majitelů
    Rozrody majitelů
    Erby majitelů
    Rod Colloredů
    Pověsti

Město a okolí
    Procházka městem

Fotografie
    Exteriéry
    Interiéry
    Historické obrázky
    Město a park

Odkazy
    Encyklopedie
    Monografie
    Články
    Odkazy na internetu

O stránkách
    Kontakt
    Novinky

 

 

 

 

 

Prohlídka expozice


    Na této stránce najdete stručnou prohlídku zámecké expozice - jednotlivými přístupnými místnostmi. Jedná se o upravenou verzi skutečného průvodcovského výkladu a pro podrobnější seznámení s jednotlivými tematickými celky (historie, sbírky, apod.) doporučujeme použít odkazy, které vás zavedou na příslušné stránky s daným tématem.

ObsahPlán prohlídky zámku

    Etnografická hala
    Schodiště a chodbička
    Pracovna a ložnice
    Kuřácký salonek
    Jídelna
    Reprezentační salon
    Herna
    Koupelna
    Převlékárna
    Ložnice
    Hostinské pokoje
    Obrazárna
    Knihovna
    Orientální zbrojnice
    Lovecký sál
    Rytířský sál
    Historická halaEtnografická hala

    Prohlídka zámku začíná v etnografické hale, kde je vystavena část sbírky, kterou shromáždil poslední majitel zámku, Josef II. Colloredo-Mannsfeld při svých cestách po Africe a Severní Americe.

     Africká část
    V hale jsou vystaveny vzácné trofeje: antilopa kudu, buvol kaferský, buvolec, kozorožec nubijský, voduška, gazely, lev, lvice. Dále předměty z arabské části Afriky (nábytek, modlitební koberce, zbraně, postroj na velblouda). Zbytek předmětů pochází od afrických černochů.

     Americká část 
    Ve druhé části jsou vystaveny předměty denní potřeby obyvatelů Severní Ameriky - Indiánů (šaty, lovecké potřeby, keramika, košíky, další výrobky). Zastoupeni jsou prérijní Indiáni, Indiáni severozápadního pobřeží Severní Ameriky a Navahové. Zvířata tu zastupuje polární pes a aligátor.

    Blíže k tomuto tématu viz etnografické sbírky.

Na začátek stránky...

 

Schodiště a chodbička

Marie Magdaléna Trčková    Na prvním obraze vlevo na schodišti je opočenský zámek v podobě z 18. století. Na protější stěně z téže doby zámecký letohrádek.
Adam Erdman Trčka    Dále je tu vystavena část fondu zbraní (muškety, halapartny, zbroj, dělové koule, apod.). Na konci schodiště je vlevo podobizna Marie Magdaleny Trčkové, rozené z Lobkovic, matky Adama naproti Maxmiliány Harrachové, manželky Adama Erdmana.
Rudolf Colloredo     Portrét samotného Adama Erdmana, posledního mužského potomka Trčků, je přímo proti schodům. Vpravo při vstupu na arkády je ještě podobizna Rudolfa Colloreda, prvního majitele zámku z rodu Colloredů.
    Z chodbičky je možné nahlédnout na schodiště do druhého patra, kde jsou vystaveny další trofeje, na druhé straně je průhled do kaple sv. Anny.

    Blíže k historii viz stránku historický vývoj, pověst o Zlé Mandě (Marii Magdaléně Trčkové) najdede na stránce pověsti z opočenska.

Na začátek stránky...

 

Pracovna a ložnice

    Při dveřích z chodby stojí dvě italské komody ze 17. století, ostatní nábytek byl vyroben ve století 19. podle renesančních vzorů - je neorenesanční. Mezi okny v čele místnosti visí benátské zrcadlo.
Žerotínský epitaf    Dále jsou tu umístěny dva staré vzácné obrazy: Žerotínský epitaf a Dvanáctiletý Ježíš mezi učenci od následovníka Hieronyma Bosche.
    Žerotínský epitaf nechal namalovat Jan Jetřich ze Žerotína na paměť úmrtí svého syna. Je zde namalováno pět bohoslužebných obřadů vedených luterským knězem: svatba, křest, zpověď, kázání a přijímání. Obraz byl původně umístěn v kostele Nejsvětější Trojice (před zámkem).
Bosch - stav před restaurovánímBosch - stav po restaurování    Dvanáctiletý Ježíš v chrámu a je připisován následníkovi slavného Hieronyma Bosche. Před několika lety proběhla médii zpráva, že by mohl být dlouho hledaným originálem přímo od Bosche, protože při restaurování byla objevena klečící postava v bílém v popředí kompozice. Později se však zjistilo, že dřevo, na kterém je obraz namalován, bylo uříznuto několik desítek let po Boschově smrti.
    Dveřmi lze ještě nahlédnout do pánské ložnice. Nábytek je tam z 19. století, vykládaný slonovinou. V této místnosti je také mimořádně zdařilý kazetový strop.

    Bližší informace o Boschově obraze se dozvíte na stránce Hieronymus Bosch - následovník, o Žerotínském epitafu na stránce zámecká obrazárna.

Na začátek stránky...

 

Kuřácký salonek

    Další místnost sloužila jako kuřárna a navazovala na vedlejší jídelnu, kde se kouřit nesmělo. Dodnes její funkci připomínají dva rohy při oknech, které sloužili jako popelníky.
    Ve vitrínách je dále vystaveno sklo a porcelán (sklo benátské nitkové, české barokní sklo a vídeňský porcelán). Na skříních je ukázka německé kameniny, která se používala od 16. do 18. století.

Na začátek stránky...

 

Jídelna

    Jídelna byla zařízena také v 19. století, ale tentokrát se vrací ke vzorům barokním (neobaroko); pouze dva konzolové stolky mezi okny jsou ryze barokní ze 17. století.
    Pod českým křišťálovým lustrem je prostřeno pro 16 osob z míšeňského porcelánu. Dále je místnost vybavena vídeňským porcelánem (svícny na stole a ve vitríně) a čínským porcelánem (vázy).
    Colloredové hájily zájmy vládnoucího císařského rodu Habsburků. Po stěnách jsou tu rozvěšeny jejich podobizny: Leopold I., Karel VI., Marie Terezie, František Lotrinský, Josef II., Leopold II.

Na začátek stránky...

 

Reprezentační salon

Rudolf Josef I. Colloredo    Nejzdobnější místností expozice je reprezentační salon, romantismus. Stěny a strop jsou zdobeny rokokovou štukovou výzdobou, kterou zhotovili  francouzští štukatéři (1910 až 1911). Nábytek je zde také francouzský, barokní a rokokový.
František II. Gundakar s rodinou    Po stěnách jsou portréty význačnějších osobností z rodu Colloredů: Rudolf Josef I.Colloredo, František I. de Paula Gundakar Colloredo a jeho Marie Isabela z Mansfeldu. Svatbou z roku 1771 se spojila rodová jména a erby (spojení až 1789) a celý rod je nadále znám jako Colloredo-Mannsfeld. Dále jejich syn Rudolf Josef II. Colloredo-Mannsfeld, František II. Gundakar s manželkou a dcerou a Josef I. Colloredo-Mannsfeld.

    Pokud vás zajímají podrobnosti z rodu Colloredů a Colloredo-Mannsfeldů, následujte odkaz na stránku o jejich rodu. Historické události, včetně dění za jednotlivých majitelů panství, popisuje historický vývoj.

Na začátek stránky...

 

Herna

    Herna byla vystavěna až na počátku 20. století v koloniálním stylu a byly v ní vystaveny další trofeje, které si přivezl Josef II. ze Severní Ameriky (jelen wapiti, medvěd kodiacký, medvěd grizzly, lední medvěd, atd.).
    Na stropě jsou vymalovány erby spřízněných rodů.

    O trofejích si můžete přečíst na stránce etnografické sbírky.

Na začátek stránky...

 

Koupelna

    Koupelna je ukázkou dobové hygieny z počátku 20. století. 

Na začátek stránky...

 

Převlékárna

    Celá jedna stěna v dámské převlékárně je šatníková skříň, ve které je rovněž skrytý průchod do koupelny a malá toaletka. Nábytek zde je barokní a výzdoba po stěnách s loveckou tematikou (v baroku oblíbená). Tapiserie jsou flanderské.
    Místnosti v tomto křídle jsou vystavěny tak, že dveře jsou v jedné rovině - enfilada. 

Na začátek stránky...

 

Ložnice

 

    Ložnice je zařízena ve stylu druhého rokoka. Zřejmě nejvíce zaujme postel s velikým baldachýnem. Dále je místnost vybavena rokokovým nábytkem, benátským zrcadlem a barevným benátským lustrem ze štípaného skla.

Na začátek stránky...

 

Hostinské pokoje

    Hostinské pokoje nesloužily přímo panstvu, ale byly propůjčovány k bydlení hostům. V 80. letech byly místnosti upraveny tak, aby na nich byl vidět vývoj kultury bydlení od renesance po empír. Jsou tu: renesanční pokoj, barokní pokoj, pokoj z pozdního baroka, klasicismu a poslední, modrý pokoj, je ve stylu empíru.

Na začátek stránky...

 

Obrazárna

    Obrazárna Colloredů byla založena koncem 18. století. Původně byla uložena v zámečku Döbling u Vídně a roku 1895 převezena sem na Opočno. Část obrazového fondu je rozmístěna po celé expozici (zejména v hostinských pokojích), podstatná část je ve dvou sálech obrazárny, která je zařazena do prohlídkové trasy, ale nezanedbatelná část je v sekundární obrazárně, která je pro veřejnost přístupná pouze dva víkendy v roce.
    V prvním sále obrazárny je ukázka okruhu malířské školy benátské. Ta malovala především biblické motivy a je také známa svou barevností. Jsou zde mimo jiné: Zvěstování od Martena de Vos, Poslední večeře od Leandra Bassana nebo Madona s děckem a malým Janem Křtitelem od Andrea del Sarta, Trevisaniho Zavraždění sv. Václava aj.
    V druhém sále je představena malířská škola neapolská. Ta kromě biblických motivů malovala i motivy z mytologie, dále výjevy z bitev a dosti drastické náměty plné krve a mučení. Jsou zde například tři velká plátna zachycující bitvu před Mantovou, Apotéózy vítězů od Giacoma del Po, Únos Kefalův a Dido a Aeneas od Francesca Solimeny či Apollo a Marsyas od neznámého autora.

    Podrobněji o sbírce obrazů viz zámecká obrazárna.

Na začátek stránky...

 

Knihovna

    Celkem je na Opočně asi 12000 svazků knih a v této místnosti asi třetina z nich. Podle popisků u stropu jsou to knihy vědecké. Jsou psány francouzsky, německy, italsky a latinsky. Česky jich je tu jen několik (například kompletní díla Augusta Sedláčka).
    Jedním ze vzácných prvotisků je zde Schöedlova Kronika světa. Byla vydána roku 1493 v Norimberku a obsahuje na 2000 dřevorytů významných evropských a asijských měst (otevřena je na stránce, kde je vůbec první známé vyobrazení Prahy). Dostal ji Rudolf Colloredo jako dar od svého kmotra, císaře Rudolfa II.
    Dále je tu druhý díl Diderotovy francouzské Encyklopedie věd z 18. století.

    Blíže viz stránka pojednávající o zámecké knihovně.

Na začátek stránky...

 

Orientální zbrojnice

    Sbírku orientálních zbraní shromáždil opět Josef II., ale nakupoval převážně na evropském starožitnickém trhu. Sbírka je rozdělena geograficky podle místa původu - obsahuje zbraně z Íránu, Turecka, Afgánistánu, Indie, Indonésie, Bali, Číny a Japonska.

    Ke zbraním blíže viz stránka o sbírce zbraní

Na začátek stránky...

 

Lovecký sál

    V loveckém sále jsou vystaveny různé lovecké zbraně a potřeby, jako jsou mincíř na vážení uložené zvěře, past na medvědy, plachty a sítě, kopí, kuše, lovecké tesáky a mečíky, lovecké pušky a další potřeby.
    K expozici loveckých zbraní je přidán stříbrem zdobený koňský postroj, sáňky, boty kočích či plastická mapa části Orlických hor.

    Ke zbraním blíže viz stránka o sbírce zbraní

Na začátek stránky...

 

Rytířský sál

 

    Poslední místností prohlídky rytířský sál. Sbírka zbraní zde je unikátní a víceméně v původním uspořádání z 19. století.
    Vystavena jsou zde děla, meče, šavle, kopí, halapartny, partyzány, pušky, zbroje, dřevce, pistole, prachovničky a jiné exponáty, kterých je nepopsatelně mnoho. Mezi okny je obraz stromu života rodu Colloredů. Úplně na závěr prohlídky je k vidění známý předmět středověku - pás cudnosti.

    Ke zbraním blíže viz stránka o sbírce zbraní

Na začátek stránky...


Historická hala

    Někdy bývá součástí prohlídky i prostor dvou místností, který na závěr prohlídky procházejí návštěvníci samostatně. Bývá však z provozních důvodů otevřena zcela výjimečně. K vidění je tam například nádobí ze zámecké kuchyně, panely s popisem historických událostí, odlitky náhrobků Viléma a Jaroslava Trčky a další exponáty. 

Na začátek stránky...

 
 

-lb-


Stránky vytvořil: Lukáš Bojčuk, lukas.bojcuk@seznam.cz
Umístění stránky: http://sweb.cz/hejkalkovo.opocno/ 
Poslední aktualizace této stránky:

NAVRCHOLU.cz