HOME    ZÁMEK OPOČNO


 

 

 

 

Úvodní stránka 

Turistické informace
    Prohlídka expozice
    Návštěvní doba
    Vstupné
    Mapy a plánky
 
Zámecké sbírky
    Obrazárna
    Bosch
    Knihovna
    Etnografie
    Zbraně

Historie
    Historický vývoj
    Přehled majitelů
    Rozrody majitelů
    Erby majitelů
    Rod Colloredů
    Pověsti

Město a okolí
    Procházka městem

Fotografie
    Exteriéry
    Interiéry
    Historické obrázky
    Město a park

Odkazy
    Encyklopedie
    Monografie
    Články
    Odkazy na internetu

O stránkách
    Kontakt
    Novinky

 

 

 

 

 

Erby majitelů


    Prozatím zde najdete pouze popis erbu Trčků z Lípy, Colloredů a Colloredo-Mannsfeldů. Časem bude stránka doplněna o další rody a navíc stručné informace o heraldice obecně.

    Trčkové z Lípy
    Colloredové a Colloredo-Mannsfeldové


Trčkové z Lípy

    Trčkovský znak je velice jednoduchý. Štít je rozdělen na tři pruhy. Nahoře je pruh černý, uprostřed stříbrný a dole červený. Nad helmem s červeno-stříbrnými přikrývadly (fafrnochy) je umístěn klenot: dva rohy - vpravo červený a vlevo stříbrný -, každý zdobený pěti střídavě červenými a stříbrnými praporky na žerdích. Tento znak nebyl nikdy změněn, ani při povýšení do panského stavu roku 1567, ani při přijetí do stavu říšských a českých hrabat roku 1629, resp. 1630.

Na začátek stránky...

 

 

 

Colloredové a Colloredo-Mannsfeldové

Původní erb Colloredů

    Také původní colloredovský erb je velice prostý. Na černém štítě je umístěné stříbrné břevno. Přikrývadla jsou černo-stříbrná, klenotem je černé orlí křídlo, rovněž zdobené stříbrným břevnem.

Polepšený erb Colloredů

    Při povýšení Asquinovy větve rodu do stavu říšských hrabat roku 1591 byl znak náležitě polepšen. Na stříbrné břevno byl umístěn říšský (dvouhlavý) černý orel pod císařskou korunou. Vikardova větev byla do stavu říšských hrabat povýšena za Jeronýma Colloreda roku 1624, od té doby až do spojení se znakem Mansfeldů roku 1789 používali polepšený znak tedy i příslušníci této linie.

Colloredo-Mannsfeldský erb

    Základem znaku je čtvrcený štít mansfeldského znaku. První a čtvrté pole jsou totožná a jsou ještě dále čtvrcena. 1. a 4. čtvrť je pětkrát stříbrno-červeně dělená, v 2. a 3. čtvrti je na stříbrném poli šest (3 + 3) červených rout (tato pole symbolizují panství Querfurt). V druhé čtvrti štítu je na černém poli vlevo hledící stříbrná orlice se zlatou zbrojí a korunou (panství Arenstein). V třetím - modrém - poli je zlatý korunovaný lev ve skoku vpravo a přes něj stříbrno-červeně šachovaný kosmý pruh (panství Heldrungen). Na tomto štítě je jako středový štítek položen polepšený colloredovský znak, tedy černý štít se stříbrným břevnem a černou orlicí. Nad štítem jsou čtyři korunované helmy, které nesou následující klenoty. Prvním zprava je černé orlí křídlo se stříbrným břevnem (z původního colloredovského znaku), pokryvadla jsou stříbrno-černá. Na druhém místě je vlevo hledící černá orlice se stříbrným břevnem a zlatou zbrojí a korunou (Arenstei), pokryvadla jsou opět stříbrno-černá. Třetí klenot tvoří osm (4 + 4) pětkrát stříbrno-červeně dělených praporků na zlatých žerdích (Querfurt), pokrývadla jsou stříbrno-červená. A konečně na posledním místě jsou složená orlí křídla - přední stříbrné a zadní černé - a mezi nimi vyrůstající zlatý korunovaný lev s pštrosím perem, pokrývadla rovněž stříbrno-červená. Štítonoši jsou dva zlatí korunovaní lvi s červenou zbrojí. Tento celek je položen na knížecí hermelínový plášť pod knížecí korunou. Pod štítem je na stuze napsáno latinské rodové heslo HAEC PEPERIT VIRTUS.

Používání erbů v současnosti

    Podle rodové smlouvy používá výše popsaný úplný znak pouze panující kníže Colloredo-Mannsfeld. Jeho nejstarší syn, resp. následovník, užívá titul hrabě z Mansfeldu a jako znak první pole hlavního štítu. Konečně ostatní členové rodu mají titul hrabě (hraběnka) Colloredo-Mannsfeld a užívají středový štítek erbu, tedy polepšený colloredovský znak.

Na začátek stránky...

 

 -mb-
(4. září 2002)


Stránky vytvořil: Lukáš Bojčuk, lukas.bojcuk@seznam.cz
Umístění stránky: http://sweb.cz/hejkalkovo.opocno/ 
Poslední aktualizace této stránky:

NAVRCHOLU.cz