HOME    ZÁMEK OPOČNO


 

 

 

 

Úvodní stránka 

Turistické informace
    Prohlídka expozice
    Návštěvní doba
    Vstupné
    Mapy a plánky
 
Zámecké sbírky
    Obrazárna
    Bosch
    Knihovna
    Etnografie
    Zbraně

Historie
    Historický vývoj
    Přehled majitelů
    Rozrody majitelů
    Erby majitelů
    Rod Colloredů
    Pověsti

Město a okolí
    Procházka městem

Fotografie
    Exteriéry
    Interiéry
    Historické obrázky
    Město a park

Odkazy
    Encyklopedie
    Monografie
    Články
    Odkazy na internetu

O stránkách
    Kontakt
    Novinky

 

 

 

 

 

Dvanáctiletý Ježíš


Hieronimus Bosch - následovník

    Opočenský obraz a další kopie
    Objevení zamalované postavy
    Otázka autorství a doby vzniku díla
            Uměleckohistorický průzkum
            Použité barvy
            Dendrochronologická analýza
    Kdo byl zamalovaný muž a proč byl z obrazu odstraněn?
    Závěr
    Použitá literatura


  Ježíš mezi učenci - stav před restaurováním Ježíš mezi učenci - stav po restaurování

Opočenský obraz a další kopie

    V opočenské sbírce obrazů zcela výjimečné místo zaujímá dílo Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, uváděný též jako Ježíš mezi učenci. Až donedávna byl tento obraz označován jako jedna z kopií podle ztraceného originálu od Hieronyma Bosche.

    Bohužel, dnes již není možné zcela přesně zjistit, jak se dílo dostalo do colloredovské sbírky. Nepochybně bylo získáno někdy mezi lety 1812 a 1829. V soupisu obrazů z roku 1812 se žádná zmínka o obraze neobjevuje. Ovšem v katalogu pořízeném Františkem Horčičkou roku 1829 jej již veden pod číslem 204. ( Na obraze se objevuje také číslo 267, které je číslem fideikomisu.) Je možné, že Colloredo-Mannsfeldové získali obraz roku 1820, po převzetí pozůstalosti salcburského arcibiskupa Jeronýma Colloreda.

    Ústředním motivem všech kopií obrazu je malý Ježíš diskutující v chrámu s osmi učenci o náboženských otázkách. Všechny obrazy mají obdobné rozměry; opočenská deska je velká 77,5 x 60,4 cm. Rozdílná je kvalita jednotlivých obrazů. Za nejkvalitnější kopii byl všeobecně pokládán obraz z pařížského Louvru. Ale např. Jarmila Vacková již v 80. letech upozornila na skutečnost, že náš obraz svou výtvarnou úrovní vysoce převyšuje ostatní kopie. Zanedlouho se mělo její přesvědčení potvrdit. V čem je tedy právě obraz z Opočna tak výjimečný?

Na začátek stránky...

 

Objevení zamalované postavy

    V roce 1991 zkoumali restaurátoři Tomáš a Vlastimil Bergerovi v Opočně několik obrazů s použitím technologie zvané infračervená reflektografie. Vlastně náhodou se jim "pod ruku" dostalo i toto dílo a došlo k překvapivému objevu. V levé dolní části obrazu (viděno z pohledu diváka) se náhle vynořila postava deváté, nedokončené klečící osoby, později zamalované. Tato skutečnost vedla ke vzniku spekulací, zda se v případě našeho díla nejedná o onen ztracený originál od samotného Bosche.

Na začátek stránky...

 

Otázka autorství a doby vzniku díla

    Bohužel, uměleckohistorické posouzení, chemická analýza použitých barev a konečně dendrochronologická analýza desky, na které je výjev zachycen, tuto domněnku nepotvrdily, ba přímo naopak. Shrňme si nyní argumenty vyvracející autorství Hieronyma Bosche.

Uměleckohistorický rozbor

    Z uměleckohistorického hlediska jsou nejvýznamnější následující skutečnosti. Obraz je kvalitativně nevyvážen. Kontrastuje např. propracovanost oděvů učenců se schematičností prostoru, do kterého jsou zasazeni. Lze proto předpokládat, že obraz vznikl ve spolupráci více malířů. Bosch ovšem pracoval zásadně sám. Dále jsou důležité podkresby. Bosch používal štětec, zde ovšem byla použita s největší pravděpodobností černá křída. Při malbě se pak autor od podkreseb v některých detailech mírně odchyloval, což je pro Bosche rovněž netypické. A konečně drobné rýhy na okraji desky dokládají použití čtvercové sítě z natažených nití. Takovéto sítě se používají k přenášení již hotových kompozic.

Použité barvy

    Důležitým krokem při posuzování doby vzniku obrazu byla analýza barevných pigmentů, především modří. Na obraze byl použit azurit a smalt. Pro nás je důležité, že použití smaltu se v malířství rozšířilo až po roce 1540. Bosch však zemřel již roku 1516. Tato skutečnost sice nevyvrací možnost, že přemalba obsahující právě smalt vznikla až několik desetiletí po vytvoření původní kompozice, na druhou stranu však existují z 16. století i taková díla, kde se použily oba pigmenty v jedné vrstvě malby.

Dendrochronologická analýza

    Nejpřesněji určit dobu vzniku obrazu umožnila dendrochronologická analýza desky provedená Peterem Kleinem, předním specialistou v tomto oboru. Pro tuto metodu jsou klíčové zachované letokruhy na deskových obrazech. Kromě stáří lze určit i oblast, ze které strom pocházel. Nelze samozřejmě určit přesné stáří stromu, pouze nejmladší dochovaný letokruh. Při opracování dřeva určeného pro malby docházelo k oddělení kůry a bělového dřeva. Holandští mistři nejčastěji používali dřevo z polsko-pobaltských oblastí. Toto dřevo mělo minimálně 9 letokruhů běle, průměrná hodnota je 15 letokruhů. Navíc je třeba vzít v úvahu dobu, po kterou dřevo před použitím vysychalo. V 16. století se tato doba pohybovala od 2 do 8 let. Poslední měřitelný letokruh na opočenské desce pochází z roku 1528. Připočítáme-li minimálně 9 let odpovídajících chybějícím letokruhům běle a další 2 roky uskladnění, dostaneme se do roku 1539. Před tímto datem nemohl opočenský obraz prokazatelně vzniknout, spíše byl namalován ještě o několik let později. Autorství Hieronyma Bosche (ještě jednou připomeňme, že zemřel roku 1516) je tak zcela vyloučeno.

    Již velice brzy po Boschově smrti se jej mnoho umělců snažilo napodobovat, ať už kopírovali jeho díla, přebírali motivy, nebo jen napodobovali Boschův styl a malířskou techniku. Rukopis některých takových pokračovatelů je natolik zřejmý, že je možné určit autorství přesně. To ale není případ našeho obrazu. Musíme si tedy vystačit pouze s označením "pokračovatel Hieronyma Bosche".

Na začátek stránky...

 

Kdo byl zamalovaný muž a proč byl z obrazu odstraněn?

    Vedle určení autorství a doby vzniku obrazu, hledali odborníci odpověď i na otázky, kdo byl oním devátým mužem a proč z obrazu "zmizel". Zakrytím utrpěla celková prostorová kompozice. Autor rozmístil osoby a další prvky do oválu. Ten začíná u motýla v pravé dolní části obrazu, pokračuje přes pět postav učenců k sošce Mojžíše s deskami zákona a vrací se přes další tři muže ke klečícímu donátorovi a jeho fezu, který odložil. Zamalováním postavy byla tato uzavřená kompozice nabourána. Navíc starcův fez tvoří protějšek k motýlu, ten nyní již na našem obraze nepůsobí tak izolovaně jako na ostatních kopiích. A konečně, na "původním" obraze se Ježíš díval jakoby do prázdna. Nyní je zcela jasné, že hledí právě na klečícího muže. S největší pravděpodobností se jedná o donátora, tedy osobu, která vytvoření obrazu objednala a také zaplatila. Jak již bylo zmíněno, postava není dokončena. Nejvíce pokročily práce na obličeji a rukou, ve kterých stařec drží knihu. Tvář muže má oproti ostatním postavám znaky portrétní malby. Problematičtější je určit důvod, proč musel donátor z obrazu zmizel. Zde se nabízí přinejmenším dvě možnosti. Dotyčný muž mohl od objednávky ustoupit nebo prostě zemřít. Tak jako tak byl nyní obraz určen k prodeji na volném trhu a osoba donátora na něm byla nežádoucí, snižovala prodejní cenu obrazu. Autor se jej tedy rozhodl zamalovat, i když umělecká kvalita díla tím byla značně poznamenána.

Na začátek stránky...

 

Závěr

    Bohužel, autorství Hieronyma Bosche bylo vyvráceno. Přesto má opočenský obraz nesmírnou cenu. Bezpochyby se jedná o nejstarší z existujících kopií. Stal se vzorem pro ostatní obrazy, a to až po zamalování klečícího starce. Boschův originál tedy objeven nebyl a možná, že ani nikdy objeven nebude. Nelze totiž vyloučit možnost, že Bosch takovéto dílo nikdy nenamaloval a že se autoři inspirovali pouze kresbou s tímto námětem.

Na začátek stránky...

 

-mb-
(20. dubna 2001)


Literatura použitá k přípravě této stránky:

Na začátek stránky... 


Stránky vytvořil: Lukáš Bojčuk, lukas.bojcuk@seznam.cz
Umístění stránky: http://sweb.cz/hejkalkovo.opocno/ 
Poslední aktualizace této stránky:

NAVRCHOLU.cz